Uiteraard streven we ernaar de originele staat van een beschadigd voorwerp zo perfect mogelijk te benaderen. Bij het restaureren gaan we er dan ook vanuit, dat het voorwerp goed beschermd en bewaard moet blijven voor de toekomst. De restauratie moet echter ook reversibel zijn. Ofwel: weer ongedaan gemaakt kunnen worden, zonder de oorspronkelijkheid van het voorwerp aan te tasten. Daarom maken we gebruik van milieuvriendelijke lijmen en natuurpigmenten.

Klik op de foto's voor het resultaat van de restauratie